2018 оны 9-р сарын баклаварт БНСУ-ын шилдэг сургуулийн нэг болох KOREA UNIVERSITY -ийн бизнесийн удирдлага мэргэжлээр тэнцсэн оюутандаа баяр хүргэе.