КАРГОНЫ ҮНИЙН ТАРИФ

Ангилал

Овор хэмжээ

А бүс

В бүс

С бүс

Энгийн

Жижиг

Энгийн

Дунд

Энгийн

Том

Та илгээмжийн дугаарыг /Жишээ нь: 2021-28/ Enter Tracking Number хэсэгт оруулан илгээмжийн мэдээллийг харах боломтой.

Enter the Consignment No.

Ex: 12345КАРГО АЧААНЫ БҮРТГЭЛ ХУУДАС